Privacyverklaring

HSC Nederland repareert horloges en sieraden die eigendom zijn van consumenten en die door derden bij HSC Nederland ter reparatie worden aangeboden.

Derden zijn onafhankelijke juweliers, (juwelier)ketens, warenhuizen en online aanbieders.

HSC Nederland gebruikt persoonsgegevens van consumenten uitsluitend voor de administratieve vastlegging van horloge en sieraden reparaties die bij ons zijn aangeboden.

Voor derden die ons opdracht geven een horloge en sieraad te repareren en waarvoor wij ter bevordering en afhandeling rechtstreeks contact met de consument onderhouden, wordt alleen contact onderhouden zolang de reparatie nog niet aan de consument is geretourneerd.

Met het oog hierop en de mogelijke garantie op een reparatie worden persoonsgegevens van consumenten verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden.

 1. Om onze diensten te verlenen
 2. Om reparaties uit te kunnen voeren en de consument over het verloop daarvan te informeren
 3. Om met de consument te communiceren waaronder het verzenden van mails en sms berichten
 4. Om reparaties te factureren
 5. Om reparaties rechtstreeks naar de consument te retourneren indien dit deel uitmaakt van de aan ons verstrekte opdracht
 6. Om consumentgegevens te bewaren in combinatie met de uitgevoerde reparatie met als doel
  1. Na te gaan of een reparatie al eerder bij ons is aangeboden
  2. Na te kijken of een reparatie al eerder voor hetzelfde probleem bij ons is aangeboden en de consument recht heeft op garantie op de eerder uitgevoerde reparatie
 7. Om te verifiëren of het betreffende artikel daadwerkelijk van de betreffende consument is, om fouten te voorkomen en fraude tegen te gaan

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen als een reparatie bij ons is aangeboden, waarom we deze gegevens nodig hebben, hoe wij deze gebruiken en hoe lang wij deze bewaren.

Onze Diensten
HSC biedt via diverse horloge en sieradenaanbieders – juweliers, juwelier(ketens), warenhuizen en (gespecialiseerde) online aanbieders – de mogelijkheid om horloges en sieraden van alle in Nederland geïmporteerde horloge en sieradenmerken te repareren.

Horloges en sieraden die onder garantie vallen, worden in eigen huis gerepareerd dan wel naar de importeur van het betreffende merk gestuurd die het gerepareerde horloge en/of sieraad na reparatie weer aan ons retourneren. Wij versturen het gerepareerde artikel naar de opdrachtgever dan wel naar de consument.

Horloges en sieraden die niet onder garantie vallen, worden in eigen huis gerepareerd en na reparatie naar de opdrachtgever dan wel naar de consument geretourneerd.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om met onze opdrachtgever en/of de consument te kunnen communiceren.

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • E-mailadres;
 • Mobiele nummer;
 • Postcode en woonadres;
 • Merk horloge/sieraad

Derde Partijen
Wij ontvangen ook reparaties van derde partijen waarmee wij exclusief samenwerken.

 • Onafhankelijke juweliers, (juwelier)ketens, warenhuizen en online aanbieders.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor interne doeleinden om reparaties uit te kunnen voeren en af te handelen.

Een reparatie wordt door onze opdrachtgever dan wel door de consument rechtstreeks in ons computersysteem ingevoerd. De reparatie krijgt een uniek nummer en is aan de persoonsgegevens van de consument gekoppeld.

Onze klantenservice gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend ter ondersteuning van onze diensten.

 • Het maken van een schriftelijke prijsopgave die per mail, post of sms wordt verstuurd;
 • Het sturen van herinneringen wanneer wij geen reactie op een prijsopgave ontvangen;
 • Telefonisch contact naar aanleiding van een schriftelijke prijsopgave of een vraag van een consument;
 • Het factureren van een reparatie die niet onder garantie valt;
 • Het rechtstreeks retourneren van een reparatie naar de consument per post of koeriersdienst.

Marketing
Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden en zullen geen reclame en of andere informatie naar consumenten sturen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij delen persoonsgegevens met onze opdrachtgevers en after sales afdelingen van importeurs van het merk maar alleen in combinatie met de reparatie die bij ons is ingeschreven.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden anders dan bovenstaand vermeld.

Waar worden persoonsgegevens verwerkt?
Persoonsgegevens worden op onze eigen server opgeslagen die in een afgesloten ruimte binnen ons bedrijf staat.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens alleen in combinatie met het reparatienummer met als doel de historie van een reparatie na te kijken wanneer een artikel nog een keer voor een reparatie wordt aangeboden.

Omdat een horloge en/of sieraad een artikel met emotionele waarde betreft, bewaren wij de persoonsgegevens (digitaal) tien jaar en kopieën van facturen (digitaal) zeven jaar.

Wenst een consument dat zijn persoonsgegevens dus ook de reparatie uit het systeem worden gewist dan vervalt het recht op garantie.

Toegang tot en beheer van persoonsgegevens
Een consument en/of onze opdrachtgever kan de persoonlijke gegevens, nadat een reparatie in ons systeem is ingevoerd, rechtstreeks inzien. De toegang is alleen mogelijk via een persoonlijke code.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de reparatieopdracht;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen indien een artikel na reparatie wederom wordt geretourneerd om na te kijken of de reparatie niet goed is uitgevoerd en de klacht dezelfde oorzaak heeft;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht.

Vragen en klachten
Indien de consument vragen heeft over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken, dan kunnen zij contact opnemen met onze klantenservice. (info@hscnederland.nl)

Verantwoordelijke entiteit
HSC Nederland BV is een dochtermaatschappij van PDA GROUP BV, gevestigd te Zaandam en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 53505778. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden centraal plaats bij PDA Group B.V., die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt.